Ecologische of biologisch-dynamische wijn, Vin Naturel

Wat onder ecologische wijn wordt verstaan, treft u hieronder in het kort aan.

Ecologische wijn is een overkoeplende term voor biologische en biologisch-dynamische wijn.

Ecologisch  geproduceerde wijn verschilt in een aantal opzichten in belangrijke mate van wijn die op de klassieke "chemische" manier wordt geproduceerd. Hieronder worden de belangrijkste verschillen kort beschreven.

1. De wijngaard

Ecologische wijn

Door middel van grondbewerking wordt ongewenste groei van o.a. onkruid  en gras tegengegaan.

Er wordt gebruik gemaakt van compost, groen-bemesting en organische mest. De mest wordt door micro-organismen bewerkt alvorens die door de plant wordt opgenomen.

 Het dieven wordt uitsluitend handmatig verricht.

 Er wordt soms gebruik gemaakt van Bordeauxse pap (een mengsel van koper, water en kalk) ter bestrijding van meeldauw (=schimmel) .

Klassieke wijn

Met behulp van chemische middelen en wordt onkruid verdelgd.

Er wordt gebruik gemaakt van oplosbare (kunst)mest. Deze wordt direct door de plant opgenomen.

Het dieven wordt m.b.v. chemische middelen uitgevoerd.

Er wordt gebruik gemaakt van synthetische bestrijdingsmiddelen. De gebruikte stoffen komen via de sapstromen van de plant in de vrucht terecht.

2. Bereidingswijze van de wijn (vinificatie)

Ecologische wijn

De gisting ontstaat op natuurlijke wijze.

Ten behoeve van de houdbaarheid mag maximaal 30 mg/liter zwavel worden toegevoegd. (regelmatig worden kleinere hoeveelheden gebruikt).

-De wijn rijpt in reservoirs van hout, cement of roestvrij staal.
-Toevoegen van tannine is verboden 
-Er wordt gebruik gemaakt van eiwit of caseïne (kaasstof). 
-Gebruik van melk of vislijm is verboden.
-Gebruik van kleurstoffen is verboden.
-De wijn wordt overwegend pas na 1 of 2 winters gebotteld

Klassieke wijn

-Toevoegen van kunstmatige gistingscellen is toegestaan.
-Toevoegen van ammoniaksulfaat is
toegestaan (nitrietvorming). Wegens het toepassen van de vele bestrijdingsmiddelen,zijn de natuurlijke gistcellen gedood.

 De hoeveelheid toegestane zwavel is fors hoger. De hoeveelheid
is niet aan limieten gebonden.
-Toevoegingen van andere stoffen (bijv. zuren en ijzersulfaat) vinden plaats.
-De wijn rijpt op reservoirs van hout, cement, roestvrij staal, glasvezel en
plastic. 
-Toevoegen van tannine is toegestaan.
-Er wordt gebruik gemaakt van eiwit, caseïne gelatine, gedroogd bloed of vislijm.
-Gebruik van kleurstoffen is toegestaan (gomme arabique).
-De wijn wordt veelvuldig al na zeer korte tijd gebotteld.